Afstandseisen voor aansluiting op vuilwaterriool In paragraaf 22.3.8.3 van het omgevingsplan staan de bruidsschatregels voor het lozen van huishoudelijk afvalwater. Deze regels verbieden lozingen van huishoudelijk afvalwater in de bodem als binnen een bepaalde afstand een vuilwaterriool beschikbaar is. In de waterschapsverordening staat hetzelfde, maar dan met een verbod om te lozen

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel