In een open procesvorm maakt u samen met bewoners en maatschappelijke partners een plan. Dit heet een participatieproces. Participatie van burgers en bedrijven bij besluitvorming over plannen, visies en projecten is een belangrijk element van de nieuwe Omgevingswet. Een participatieproces kost tijd, maar het idee is dat deze investering zich terugverdient door minder weerstand in de uitvoerings- en beheerfase. Een groot voordeel van participatie is dat u goede ideeën van bewoners of alternatieven kunt integreren in de plannen. Daarmee worden de plannen beter en acceptabeler.

Voorwaarden open procesvorm

Voordat u aan een open planproces begint, moet u zeker weten dat alle betrokkenen (bij de gemeente én bewoners en bedrijven) er klaar voor zijn. Belangrijke voorwaarden zijn:

  • Openheid (betrokkenen zijn bereid om naar elkaar te luisteren en hebben een open, positieve houding).
  • De rollen zijn vooraf duidelijk.
  • Bestuur en bewoners zijn gemotiveerd voor het open proces (ze zien allebei een meerwaarde, ze vinden het interessant).
  • Een constructieve relatie is mogelijk (de verhoudingen zijn niet ernstig verstoord).
  • De problematiek is geschikt (er is voldoende tijd, de problematiek is belangrijk/hanteerbaar).
  • Voldoende capaciteit en hulpmiddelen om het proces in te vullen.

Een proces van open communicatie kan een lange doorlooptijd hebben (maanden tot jaren); soms ook extra inspanning vergen. Houd daarmee in de begroting rekening.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel