Niet alle vergunning- en andere bestuurlijke toestemmingseisen zijn opgegaan in de omgevingsvergunning van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) of haken daarbij aan. Sommige gemeenten werken daarnaast met een opbreek- en objectvergunning om goed zicht te houden op de werkzaamheden binnen de gemeente en bijvoorbeeld de bereikbaarheid in de stad te kunnen waarborgen.

Opbreekvergunning

Wanneer u als rioleringsbeheerder voor de aanleg van riolering de openbare weg wilt opbreken, kan het zijn dat u daarvoor bij de gemeente een opbreekvergunning moet aanvragen.

Objectvergunning

Naast de opbreekvergunning kan voor het plaatsen van tijdelijke losstaande objecten in de openbare ruimte (zoals hekken, containers of een bouwkeet) een objectvergunning nodig zijn.

Combinatievergunning

Meestal geeft de gemeente de opbreek- en objectvergunning in combinatie af. Of u een opbreek- en/of objectvergunning nodig hebt, staat in de Algemene plaatselijke verordening (APV) van uw gemeente.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel