De Wet natuurbescherming vervangt sinds 1 januari 2017 de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet.  Algemene zorgplicht flora en fauna De gemeente heeft op grond van de Wet natuurbescherming een algemene zorgplicht (artikel 1.11 Wet natuurbescherming) om handelingen met nadelige gevolgen voor flora en fauna (een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende di

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel