Natura 2000-activiteit Rioleringswerkzaamheden kunnen gevolgen hebben voor Natura 2000-gebieden. Dat zijn beschermde natuurgebieden van Europees belang. Natura 2000-gebieden worden aangewezen door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Doel is het beschermen van de leefgebieden van bepaalde dieren en planten en van bepaalde natuurlijke habitattypen. Als de rioleringswerkzaamheden significante gevolgen k

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel