Veel riolen liggen onder of op het grondwaterpeil. Voor werkzaamheden aan de riolering (zoals vervanging van een riool of de bouw van een gemaalkelder) zijn hierdoor soms grondwateronttrekkingen nodig. Voor deze onttrekkingen heeft de gemeente vaak een watervergunning nodig. Het waterschap (soms de provincie) geeft voor het regionale watersysteem (oppervlakte- en grondwatersysteem) een watervergunning af en Rijkswaterstaat voor het hoofdw

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel