Grondwateronttrekking regionaal watersysteem Het waterschap kan een vergunningplicht voor grondwateronttrekkingen opnemen in de waterschapsverordening. Bij de meeste rioleringswerkzaamheden heeft de gemeente te maken met deze vergunning van het waterschap. Zo kan er in de waterschapsverordening staan dat bij een bronbemaling een vergunning nodig is. Dat is vaak het geval als er veel grondwater wordt onttrokken, bi

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel