De Ontgrondingenwet Bij rioleringswerkzaamheden moet u vaak grond (laten) afgraven. Dan is in principe de Ontgrondingenwet van toepassing. Deze wet bevat geen definitie van het begrip ontgronding. Maar de term slaat op alle werkzaamheden die tot een wijziging leiden in de hoogteligging van een terrein of op werkzaamheden waarbij de waterbodem wordt verlaagd. Ook machinale ontgraving en baggeren vallen hieronder.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel