De ontgrondingsactiviteit De Ow bevat een definitie van het begrip 'ontgrondingsactiviteit', namelijk: 'een activiteit inhoudende het ontgronden'. Hiertoe behoren alle werkzaamheden die tot een wijziging in de hoogteligging van een terrein leiden en werkzaamheden waarbij de waterbodem wordt verlaagd. Ook machinale ontgraving en baggeren vallen onder het begrip 'ontgrondingsactiviteit'. 

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel