Regelgeving baggeren van waterlopen In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) staan regels en voorschriften voor het baggeren van deze waterlopen, ook voor baggeren bij of achter een riooloverstort. De gemeente mag baggerspecie in het water verspreiden of op de kant zetten als deze voldoet aan de waarden in het Bbk. Meer informatie hierover vindt u op de pagina over he

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel