In het kader van haar zorgplichten voor stedelijk afvalwater en hemel- en grondwater kan de gemeente waterlopen baggeren die zij in beheer heeft. Bijvoorbeeld als de watergang onderdeel is van het hemelwaterstelsel. In het Besluit bodemkwaliteit staan regels en voorschriften voor het baggeren van deze waterlopen, ook voor baggeren bij of achter een riooloverstort. De gemeente mag baggerspecie in het wate

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel