Onderzoek

Klimaatverandering, energietransitie en integraal beheer van de openbare ruimte vragen om innovaties en nieuwe kennis. Stichting RIONED onderzoekt nieuwe technieken en de doelmatigheid van maatregelen. Zo leveren we kennis voor een praktische invulling van assetmanagement, samen met de stedelijk waterbeheerders en onze kennispartners zoals STOWA, CROW en universiteiten.

Monitor gemeentelijke watertaken 2024: We zijn van start!

De vragenlijst voor de Monitor gemeentelijke watertaken 2024 staat open. Gemeenten kunnen van 2 april tot 17 mei 2024 daarin hun gegevens vastleggen. Stichting RIONED zal daar zoveel mogelijk bij ondersteunen.

Aan de slag bekijk de video

Doelmatig werken

Een veilige, gezonde en duurzame omgeving met acceptabele risico’s tegen betaalbare kosten. Assetmanagement zorgt voor een doelgerichte keuze en efficiënte planning van alle benodigde maatregelen. Stichting RIONED geeft een praktische werkwijze met een stappenplan en informatie voor een integrale afweging tussen prestaties, risico’s en kosten.

Over Doelmatig werken

Ontwerp en beheer

Een goed ontwerp en passend beheer zorgen voor de juiste prestaties tegen acceptabele risico’s en kosten. Stichting RIONED ontwikkelt innovatieve onderzoekstechnieken voor vaststelling van de actuele conditie van voorzieningen en instrumenten voor bepaling van de resterende gebruiksduur. Proeftuinen zorgen voor aanvullende kennis.

Over Ontwerp en beheer

Gezondheid en duurzaamheid

Stichting RIONED onderzoekt de met (afval)water of met beheeractiviteiten verbonden gezondheidsrisico’s. Voor behoud van de biodiversiteit werken gemeenten en waterschappen samen aan een goed ecologisch potentieel van oppervlaktewateren.

Over Gezondheid en duurzaamheid

Klimaatadaptatie en energietransitie

Het stedelijk waterbeheer verandert door de klimaatadaptatie en de energietransitie. Klimaatadaptatie maakt het stedelijk gebied bestand tegen extreme buien, hitte en droogte. Klimaatadaptatie en energietransitie zijn complex vanwege de vele betrokkenen met uiteenlopende belangen. Stichting RIONED ontwikkelt kennis voor een praktische invulling.

Over Klimaatadaptatie en energietransitie

Innovatieprogramma’s

Voor de grote vraagstukken in stedelijk waterbeheer werkt Stichting RIONED samen met kennispartners in meerjarige innovatieprogramma’s. Hierin ontwikkelen we nieuwe inspectietechnieken, doen we fundamenteel onderzoek naar veroudering van riolen en werken we aan instrumenten voor klimaatadaptatie.

Meer over de innovatieprogramma’s