Monitor gemeentelijke watertaken 2024

Laatst geac­tu­aliseerd 02 april 2024

We zijn van start! De vragenlijst voor de Monitor gemeentelijke watertaken 2024 staat open. Gemeenten kunnen van 2 april 2024 tot 17 mei 2024 daarin hun gegevens vastleggen. Stichting RIONED zal daar zoveel mogelijk bij ondersteunen. Bekijk de instructievideo en mocht u vragen hebben stel ze aan onze helpdesk.

De inzichten uit deze monitor helpen ons om de prestaties, knelpunten en opgaven in het stedelijk waterbeheer scherp in beeld te brengen. De opgehaalde informatie kunnen we inzetten bij beleidsvorming, belangenbehartiging, Kennisbank Stedelijk Water en in passende richtlijnen. Daarmee werken we samen aan een toekomstbestendig en klimaatadaptief watersysteem.

Om een compleet en betrouwbaar beeld te krijgen, is de input van alle gemeenten cruciaal.

Aan de slag met de vragenlijst

Van 2 april 2024 tot 17 mei 2024 staat de vragenlijst open. Als u een uitnodiging hebt gehad om de monitor in te vullen kunt u de link in uw e-mail gebruiken om voor de eerste keer in te loggen.

Als u vragen heeft over het invullen, neem contact op met de helpdesk of bekijk het instructiefilmpje:

Hieronder staat wat in de instructievideo is behandeld. In de tijdbalk van de video is de start van elk onderdeel aangegeven:

  1. Intro, welkom (00:00:00)
  2. Inloggen in het platform (00:00:30)
  3. Algemene informatie  (00:02:15)
  4. Gemeenterapportage (00:02:36)
  5. Navigeren door de vragenlijst (00:03:03)
  6. Voortgang en meldingen (00:07:49)
  7. Pdf maken en afronden (00:09:18)
  8. Stelselgegevens uit GWSW (00:10:59)
  9. Planning (00:14:56)
  10. Helpdesk (00:16:12)

Vragen? Neem contact op met onze helpdesk

Heeft u vragen over de monitor of over deze video, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk. 
Dit kan per e-mail: monitor@rioned.org. Of bel naar de helpdesk via telefoon: 085-160 93 13.

Onze medewerkers van de helpdesk zijn op werkdagen bereikbaar op:
Maandag: van 13.00 u tot 17.00 u
Dinsdag: van 9.00 u tot 17.00 u 
Woensdag van 9.00 u tot 17.00 u
Donderdag: van 9.00 u tot 17.00 u
Vrijdag: van 9.00 u tot 12.00 u