Doelmatig werken

Laatst geac­tu­aliseerd 14 oktober 2019

Stichting RIONED ondersteunt de overgang van cyclisch beheer naar een doelmatigere werkwijze met meer nut voor de maatschappij. Deze op assetmanagementprincipes gebaseerde werkwijze volgt een logisch stappenplan. In elke stap verzamelt u de benodigde informatie voor een integrale afweging over de gehele levenscyclus.

Stappenplan voor inhoud en proces

Het stappenplan onderscheidt de inhoud en het proces. U begint met de inhoud door in zes stappen de informatie te verzamelen. Dit geeft u inzicht in de gewenste en huidige balans tussen prestaties, risico’s en kosten. Na elke stap voegt u de opgedane kennis toe. Na het doorlopen van alle stappen heeft u inzicht om een gebalanceerd langetermijnbeheerplan op te stellen.

De zes inhoudelijke stappen zijn:

 1. ‘Wat hebben we?’ -> verzamel de vaste gegevens van het te beheren systeem met de relevante context.
 2. ‘Wat moet het kunnen?’-> inventariseer de gevraagde en de geleverde prestaties nu en straks.
 3. ‘Hoe lang kan het dat nog?’ -> inventariseer en onderzoek relevante invloeden op de prestaties.
 4. ‘Wat gaat er mis?’ -> inventariseer en kwantificeer relevante risico’s voor de gevraagde prestaties.
 5. ‘Wat kunnen we daaraan doen?’ -> ontwerp maatregelen om onacceptabele risico’s te beperken.
 6. ‘Wat kost dat?’ -> bepaal de netto contante waarde van alle kosten over de levenscyclus.

Na de zes inhoudelijke stappen heeft u de benodigde informatie voor een eerste versie van een langetermijnbeheerplan. Met dit plan start u het beheerproces volgens zes processtappen. Met iedere stap verbetert u het stedelijk waterbeheer. In elke processtap heeft u aandacht voor de prestaties, risico’s en kosten als inhoudelijke dragers van het proces. 

De stappen in het beheerproces zijn:

 1. Deel met elkaar de VISIE van het langetermijnbeheerplan op de gewenste prestaties, acceptabele risico’s en te dragen kosten. 
 2. Stem een STRATEGIE af op integraal beheer van de openbare ruimte.
 3. Stel vanuit deze strategie de PLANNING op voor de uit te voeren projecten.
 4. Zorg voor UITVOERING van de projecten uit en lever de resultaten op.
 5. Toets met MONITORING of de projecten de doelstellingen hebben behaald.
 6. EVALUATIE van de gerealiseerde prestaties, de gebleken risico’s en betaalde kosten geeft input voor eventuele bijstelling in de volgende beheercyclus. 

Zie ook IamPro waar deze zes processtappen verder zijn uitgewerkt met instrumenten voor integraal beheer van de openbare ruimte.

Voor het stedelijk waterbeheer vindt u inhoudelijke informatie over prestaties, risico’s en kosten via de risicodatabank-stedelijk-water.