Ontwerp en beheer

Laatst geac­tu­aliseerd 08 mei 2023

Stichting RIONED onderzoekt het functioneren van voorzieningen en ontwikkelt technieken waarmee u het beheer kunt optimaliseren.

Hemelwatervoorzieningen

Hemelwatervoorzieningen zoals infiltratieriolen, wadi’s of waterpasserende verhardingen, moeten steeds meer hemelwater verwerken. In de praktijk blijkt de verwerkingscapaciteit vaak af te nemen door onder andere dichtslibbing. De keuze van een type voorziening kunt u onderbouwen met een beslisboom (volgt). Het functioneel ontwerp kunt u toetsen met RainTools. Ervaringen met voorzieningen zoals groenblauwe daken verzamelen we via praktijkgroepen. Standaard meetprotocollen bevorderen uitwisseling van meetresultaten.

Vrijvervalriolen

Vrijvervalriolen vormen het grootste deel van de circa 90 miljard euro vervangingswaarde van de Nederlandse rioolstelsels. De vervangingsnoodzaak is mede afhankelijk van de leidingconditie. Stichting RIONED ondersteunt innovaties in conditiemeting en geautomatiseerde inspectiebeeldherkenning en toestandsclassificatie met het TISCA-programma. Praktijkdata van rioolinstortingen zijn input voor risico inschatting. Onderhoud van riolen kunt u beperken met een goed ontwerp en risicogestuurde uitvoering.

Biogene zwavelzuuraantasting

Biogene zwavelzuuraantasting (BZA) leidt tot versnelde aantasting van betonnen en AC leidingen en putten. De maatschappelijke kosten van vervroegde afschrijving en vervanging zijn hoog. Stichting RIONED en STOWA hebben een onderzoeksproject over BZA in het afvalwatertransportsysteem.

Persleidingen

Persleidingen zijn de slagaders van het afvalwatersysteem. Ze verbinden de vrijvervalstelsels met de rioolwaterzuiveringsinrichtingen. Een persleidingbreuk kan grote gevolgen hebben, zowel financieel als op de andere bedrijfswaarden. Stichting RIONED ondersteunt de ontwikkeling van benodigde kennis en ervaring voor het professioneel persleidingenbeheer.

Pompen en gemalen

Beheer van pompen en gemalen heeft nog steeds veel last van verstoppingen door vezels van niet afbreekbare hygiënedoekjes. Stichting RIONED houdt daarom de vinger aan de pols bij het internationale onderzoek naar de afbreekbaarheid van vochtig wc-papier en verzamelt voorbeeldmateriaal voor communicatie naar inwoners ter beperking van de doekjesproblematiek.
Ook steunt Stichting RIONED een promotieonderzoek naar het rendement van een verbeterd ontwerp van gemaalkelders. Door een beter ontwerp blijft de gemaalkelder schoner doordat de pomp drijfvuil en vet beter afvoert.