Innovatieprogramma’s

De grote vraagstukken in stedelijk waterbeheer pakt Stichting RIONED samen met partners op in onderstaande innovatieprogramma’s. 

Kennisprogramma Urban Drainage

Dit door de afvalwatersector gefinancierde meerjarig onderzoeksprogramma levert wetenschappelijke kennis voor belangrijke vraagstukken én wetenschappelijk geschoolde vakkrachten voor stedelijk waterbeheer.

Over Innovatieprogramma Urban Drainage

Tisca

Technologisch innovatieprogramma voor Sterkte- en Conditiemeting van Afvalwaterleidingen (TISCA) is een vijfjarig onderzoeksprogramma met vijf promotieonderzoeken.

Over Innovatieprogramma TISCA

Professioneel Persleidingenbeheer

In een reeks samenhangende projecten ontwikkelen Stichting RIONED en STOWA innovatieve methoden om het persleidingenbeheer verder te professionaliseren.

Innovatieprogramma Persleidingenbeheer

Nationaal Kennisprogramma Water en Klimaat

Dit kennisprogramma ontwikkelt samen met bedrijven, universiteiten en koepelorganisaties kennis voor een klimaatrobuuste Nederlandse Delta. Stichting RIONED ondersteunt de programmering in de programmalijn Klimaatbestendige stad en brengt kennis in.

Ga naar dit Kennisprogramma (extern)

Klimaat, Water en Bodemdaling

Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling werkt structureel en programmatisch aan het verbinden, versterken en ontwikkelen van kennis rondom bodemdaling. Vraaggestuurd kennis ophalen, delen, hiaten benoemen en kennis toepassen, geven richting aan de activiteiten. Lees hier meer over het programma.

Ga naar dit Kennisprogramma (extern)