In principe is bouwen zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor bouwen van burgemeester & wethouders (B&W) niet toegestaan. Maar over het algemeen zijn bouwwerken voor rioleringswerkzaamheden vergunningvrij. Wel moeten deze bouwwerken voldoen aan het Bouwbesluit. Vergunningplichtige en vergunningvrije bouwwerken De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kent twee categorieën bouwwerken: de om

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel