De volgende onderwerpen komen aan de orde: Eisen voor aansluiting huishoudelijk afvalwater en hemelwater: Om het functioneren van de openbare riolering te waarborgen, moeten aansluitingen voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater voldoen aan specifieke technische eisen. Voor de gebouwriolering staan deze in het Besluit bouwwerken leefomg

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel