De bouwregels in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en het omgevingsplan hebben betrekking op de afvoerleidingen en andere rioleringsvoorzieningen. De regels voor afvalwaterlozingen in het openbare riool staan in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) (als de lozing samenhangt met een d

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel