Eisen gebouwriolering in Bbl Bestaande en nieuwe bouwwerken moeten volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) een zodanige voorziening voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater hebben dat de gezondheid niet in gevaar komt. Verder moet een gebruiksfunctie met een toilet- of badruimte of met een andere opstelplaats voor een lozingstoestel voor die opstelplaats een afvoervoorziening hebben voor huishoudelijk

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel