Maatregelen voor het hydraulisch functioneren

Bij maatregelen voor het hydraulisch functioneren van vuilwaterstelsels kunt u denken aan:

 • de diameters of bemalingscapaciteit vergroten;
 • extra berging creëren;
 • de inloop verminderen door te ontharden;
 • aangesloten oppervlak afkoppelen.

In uw beschrijving neemt u het volgende op:

 • een (geografisch) overzicht met een beschrijving van de te nemen maatregelen;
 • de dimensionering van de te nemen maatregelen;
 • de verwachte effecten van deze maatregelen op basis van een hydrodynamische modelsimulatie van de toekomstige situatie;
 • per gebruikte ontwerpbelasting de lozingshoeveelheden per lozingspunt (om de afvoercapaciteit van het ontvangende oppervlaktewater te controleren);
 • de locaties waar na het treffen van maatregelen alsnog overbelasting (hydraulische druklijn boven maaiveldniveau) optreedt bij een maatgevende bui;
 • bij een meetprogramma: de locaties waar waterstand of debiet moet worden gemeten. Denk aan bekende probleemlocaties in de huidige situatie. Aan de hand van de metingen kunt u in de toekomst de effectiviteit van de genomen maatregelen beoordelen.

Maatregelen voor het milieutechnisch functioneren

Maatregelen voor het milieutechnisch functioneren kunnen betrekking hebben op het vuilinsluitende en vuiltransporterende vermogen of de emissie via overstorten:

 • Problemen met sedimentafzettingen kunt u deels voorkomen door bijvoorbeeld stroomprofielen in putten aan te brengen of tijdens dwa te zorgen voor een vertakte structuur. Hierdoor vermindert de kans op stilstaand water en daarmee ook de kans op aantasting en stankoverlast.
 • Om problemen met biogene zwavelzuuraantasting en stankoverlast aan te pakken, zijn voldoende ventilatie en doorspoelmogelijkheden nodig.
 • Maatregelen om de emissie via overstorten of nooduitlaten te beperken, hebben vaak ook effecten op het hydraulisch functioneren. Denk aan meer berging creëren of afkoppelen.

In uw beschrijving neemt u het volgende op:

 • een (geografisch) overzicht met een beschrijving van de te nemen maatregelen;
 • de dimensionering van de te nemen maatregelen;
 • de verwachte effecten van deze maatregelen op basis van een simulatie of berekening van de toekomstige situatie;
 • bij een meetprogramma: de locaties waar waterstand, debiet en/of waterkwaliteit moet(en) worden gemeten (emissiemonitoring).
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel