Algemeen
Lamellenfilters halen deeltjes uit het water die zwaarder of lichter zijn dan water. Een lamellenafscheider creëert in een kleine ruimte een zeer groot oppervlak. Als de afstand tussen de lamellen klein genoeg is, kan vuil samenklonteren zodat het makkelijker opdrijft. Zo kunt u veel bezinkbare stoffen en olie uit het (afval)water verwijderen. De motor hierachter is de zwaartekracht; er zijn geen elektrische of mechanische onderdelen nodig.

De meeste lamellenafscheiders zijn in gebruik voor de behandeling van hemelwaterlozingen. In een aantal pilots zitten lamellenafscheiders in een bergbezinkvoorziening bij overstortend gemengd rioolwater.

Een lamellenafscheider maakt deel uit van een betonnen constructie. Figuur A laat zien waaruit een lamellenafscheider kan bestaan:

  • een debietbegrenzer zorgt ervoor dat de afscheider tot het ontwerpdebiet wordt belast, het surplus krijgt een omleiding via een bypass;
  • een overstortdrempel om de berging in het stelsel te benutten met daarvoor een zand- of slibvang;
  • een afscheidingscompartiment met lamellen voor bezinking en coalescentie;
  • een duikschot met uitlaat.

 
 
Figuur A Lamellen-afscheider
 
Detaillering en aanleg
Zowel de detaillering als aanleg van lamellenafscheiders is specialistisch werk. De leverancier van de afscheiders geeft de randvoorwaarden waarbinnen de afscheider het beste functioneert. Let vooral op het ontwerpdebiet. Gebruik daarvoor bij voorkeur hydraulische controleberekeningen met historische neerslagreeksen (zie Neerslaggebeurtenissen).
 
De beheerder moet met enige regelmaat het bezonken en opgedreven materiaal uit het lamellenfilter verwijderen.
 
Toepassing

C1.1 Mechanismen

Bezinking van slib in hemelwater

Samenklitting van kleine deeltjes om te laten opdrijven

C.2 Neveneffecten  
C2.1 Geometrie

Afmetingen afhankelijk van ontwerpdebiet

Bypass

C2.2 Stabiliteit

Constructie van beton 

Drijft niet op

Fundering op staal met grondverbetering

C2.3 Voorziening

Meetapparatuur voor monitoring

C3.1 Techniek

Prefabbetonconstructie

Aanleg in open bouwput (darmwand) samen met aansluitende riolen

Bemaling

C3.2 Procedure Wvo-vergunning
C4.1 Beheer Verwijdering slib- of drijflagen twee tot drie keer per jaar

Tabel A Reguliere toepassing lamellenafscheider
 

C1.1 Mechanismen Bezinking van slib in gemengd afvalwater
C1.2 Neveneffecten  
C2.1 Geometrie  
C2.2 Stabiliteit Bekleding of lining
  Fundering op palen
C2.3 Voorziening Automatische slibafvoer
C3.1 Techniek  
C3.2 Procedure   
C4.1 Beheer  

Tabel B Bijzondere toepassing lamellenafscheider

Aanbevelingen
Let op de vervuiling van afscheiders bij gemengd rioolwater en bij hemelwater met grove vervuiling (bladeren, papier of zakjes).

Welk deel van de vervuiling in het instromende water kan bezinken of opdrijven, is meestal niet bekend. Dan kunt u de werking of de minimale omvang van de voorziening niet bepalen en is extra onderzoek nodig.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel