Bij ontwerpen die slechts de aanpassing van een onderdeel van een voorziening vragen wordt deze fase overgeslagen. In alle andere gevallen worden keuzes gemaakt over de bestemming van waterstromen en is een schetsontwerp dus relevant. Soms wordt het schetsontwerp globaal ontwerp of, als er meerdere varianten van het ontwerp worden gevraagd, een variantenstudie genoemd. In de kennisbank beperken we ons tot de term schetsontwerp. div c

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel