Eisen voor goede bezinking De bezinking vindt plaats in een ruimte – vaak een betonnen put – met lage stroomsnelheden. Voor een goede bezinking moet het systeem aan de volgende eisen voldoen: het toestromende water moet zich gelijkmatig verdelen over de bezinkingsruimte, kortsluitstromen mogen niet ontstaan; het naar de voorziening stromende water moet al zo rustig mogelijk zijn; het afgevangen s

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel