Kosten watertaken: toerekenen en dekken

Hier vindt u informatie over welke kosten de gemeente mag verhalen via de rioolheffing. Allereerst zijn dat activiteiten die de gemeente uitvoert in het kader van haar watertaken, zoals kosten voor rioolaanleg, huisaansluitingen, vervanging, onderhoud en expolitatie. Daarnaast gaat het om activiteiten die zij deels voor de watertaken en deels voor andere taken uitvoert, zoals kosten voor straatvegen, kolkenzuigen, onderhoud van bermsloten en onderhoud van stedelijke waterpartijen.
 

KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE