Op grond van artikel 228a Gemeentewet (Gw) kan de gemeente de kosten van haar watertaken voor afval-, hemel- en grondwater verhalen. De gemeente heeft dus een duidelijk breder takenpakket dan alleen de riolering. Toch is gekozen voor de term riolering. Allereerst omdat de wet spreekt over ‘rioolheffing’ en omdat de riolering verreweg de grootste kostenpost zal blijven. En om toch mogelijk te maken dat de gemeente alle kosten kan ve

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel