Met de rioolheffing kan de gemeente de kosten verrekenen die zij maakt om haar zorgplichten na te komen. Om te bepalen welke kosten zij kan verhalen, kunt u de volgende controlevraag stellen: verricht de gemeente de activiteit om een van de zorgplichten na te komen? Zo ja, dan kan zij de kosten voor de activiteit toerekenen als rioleringskosten. Zo niet, dan is kostenverhaal via de rioolheffing niet mogelijk.
 
Daarnaast zijn er activiteiten die behalve het nakomen van een van de zorgplichten ook een of meerdere andere doelen dienen. De kosten voor deze activiteiten moet de gemeente toedelen aan de verschillende doelen. Hiervoor zijn geen duidelijke criteria. Afhankelijk van de lokale situatie moet uw gemeente de kosten toedelen. In dit onderdeel staan dus geen concrete antwoorden, want elke situatie is tenslotte anders. Baggerkosten om voldoende diepgang (scheepvaart) te behouden, kennen bijvoorbeeld een ander regime dan baggerkosten die nodig zijn vanwege overstortingen. De relatie met de zorgplichten is namelijk geheel anders.

N.B. Leg elke toerekening en de onderbouwing daarvan duidelijk vast. Een expliciet besluit door de gemeenteraad heeft daarbij nog extra waarde. De paragraaf lokale heffingen is daarvoor een goede plek. In de meeste situaties zal de rechter dan ‘marginaal’ toetsen.

In dit onderdeel komen de volgende onderwerpen aan bod:

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel