Met de rioolheffing kan de gemeente de kosten verrekenen die zij maakt om haar zorgplichten na te komen. Om te bepalen welke kosten zij kan verhalen, kunt u de volgende controlevraag stellen: verricht de gemeente de activiteit om een van de zorgplichten na te komen? Zo ja, dan kan zij de kosten voor de activiteit toerekenen als rioleringskosten. Zo niet, dan is kostenverhaal via de rioolheffing niet mogelijk.   Daarnaast zijn

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel