Het heffingsartikel in de Gemeentewet stelt geen bijzondere voorwaarden aan de rioolheffing. De rechtvaardiging van de rioolheffing kent daarom ruime grenzen. De inrichting van de heffing mag niet leiden tot een willekeurige en onredelijke heffing. De financiële prikkel moet een objectieve rechtvaardigingsgrond hebben voor de verschillende behandeling van belastingplichtigen. Waterbesparing De gemeente kan de manier van

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel