Het heffingsartikel in de Gemeentewet stelt geen bijzondere voorwaarden aan de rioolheffing. De rechtvaardiging van de rioolheffing kent daarom ruime grenzen. De inrichting van de heffing mag niet leiden tot een willekeurige en onredelijke heffing. De financiële prikkel moet een objectieve rechtvaardigingsgrond hebben voor de verschillende behandeling van belastingplichtigen.

Waterbesparing

De gemeente kan de manier van heffen rechtvaardigen vanuit het profijtbeginsel. Er is namelijk een verband tussen de mate van gebruik en het te betalen bedrag aan rioolheffing. Het profijtbeginsel is een algemeen aanvaarde rechtvaardiging.

Schoon water, wateroverlast en verdroging

De rechtvaardiging voor deze heffingen zit in het kostenveroorzakingsbeginsel. Het al dan niet treffen van maatregelen levert elders een besparing dan wel een extra kostenpost op. De maatregelen op privéterrein betekenen dat er minder voorzieningen nodig zijn in de publieke ruimte.
 

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel