Grondwaterstanden fluctueren jaarlijks, maar ook gedurende het jaar, met name door wisselende hoeveelheden neerslag en verdamping. Inzicht in de gemiddelde grondwaterstanden én in grondwaterfluctuaties is van belang om de grondwaterstanden te kunnen toetsen aan ontwateringsrichtlijnen of ontwerpnormen, om kansen voor infiltratie te bepalen of bijvoorbeeld de noodzaak voor drainage. Fluctuaties van de grondwaterstanden kunnen worden g

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel