Regionale verschillen en seizoensinvloeden De grondwaterstand verschilt per regio en locatie. In het westen van Nederland heeft het gemiddelde zeeniveau, het waterpeil van de grote rivieren en het polderpeil (peil van het oppervlaktewater) grote invloed op het grondwaterniveau. Hierdoor zijn de fluctuaties van de grondwaterstanden daar vooral afhankelijk van kwel, de infiltratie van een deel van het hemelwater en handhaving

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel