De ontwerper kan deze voorziening zo ontwerpen dat er (soms) hemelwater zonder passage van een zuiverende bodemlaag in het grondwater wordt gebracht. Als hij dat doet moet de ontwerper bij de keuze voor en/of het bepalen van de ligging van deze voorziening nagaan of deze directe lozing is toegestaan. De provincie regelt dit in de omgevingsverordening, of laat het gemeenten regelen in hun omgevingsplan. Locatie en toepassing Het

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel