Vies hemelwater De kwaliteit van afstromend hemelwater heeft al decennialang veel aandacht van riolerings- en waterkwaliteitsbeheerders, onderzoekers en beleidmakers. In de beleidsopinie is de juiste omgang met hemelwater in die periode heen en weer gegaan. Tot in de jaren 80 van de vorige eeuw werd hemelwater over het algemeen beschouwd als schoon en mocht het zonder meer worden geloosd in oppervlaktewater. Met het in de jaren 80 ui

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel