Hoe afkoppelen wateroverlast kan verergeren De ontwerpcapaciteiten van de verschillende onderdelen van het stedelijk watersysteem (zoals dakafvoer, rioolstelsel en oppervlaktewater) zijn oorspronkelijk redelijk goed op elkaar afgestemd en in balans (zie figuur A). Samen kunnen zij normale neerslag zonder problemen verwerken. Bij hevige regen functioneert de straat (de openbare ruimte) als tijdelijke berging. Het aanpassen van één onde

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel