Uiteindelijk is afkoppelen vaak positief voor de lokale oppervlaktewaterkwaliteit. Het effect van extra vuilvracht die lokaal via de hemelwaterriolering in oppervlaktewater terechtkomt, wordt meer dan gecompenseerd door de positieve effecten van een kortere verblijftijd, minder belasting door inlaatwater en minder belasting door overstortingen. Daar komt nog bij dat bewoners en bedrijven niet elk waterkwaliteitsprobleem als even ernstig ervare

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel