Het detailniveau bepaalt mede de keuze voor het modelconcept waarmee u aan de slag gaat. Om het jaarlijks overstortende volume van een bemalingsgebied in te schatten, kan een vereenvoudigd rioleringsmodel (reservoirmodel ) voldoende zijn. Om de emissie gedetailleerder per overstortlocatie in een bemalingsgebied met meerdere overstorten te bepalen, kan een hydrodynamisch rioleringsmodel (strengenmodel) nodig zijn.

Nauwkeurigheden

De kennisbank maakt onderscheid in een grove of indicatieve berekening en een gedetailleerde berekening. Bij een zorgvuldige uitvoering kunt u met een gedetailleerde berekening een nauwkeurigheid bereiken:

  • voor in het riool optredende waterstanden van 10 cm nauwkeurig;
  • voor een berekening van overstortende volumes van 10%-30% nauwkeurig;
  • voor een berekening van waterstanden op maaiveld van 10 cm nauwkeurig.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel