Emissie bepalen

Voor riolerings- en waterbeheerders is het belangrijk om te weten welke emissie vanuit de riolering in het ontvangende oppervlaktewater is te verwachten. Tot 2009 was een emissiemeting of -berekening in het kader van de WVO -vergunning zelfs verplicht. Sinds de Waterwet en het vervallen van de WVO-vergunning in 2009 moet een gemeente nog wel alle lozingslocaties (overstorten en hemelwateruitlaten) opnemen in het GRP , maar hoeft zij de emissie uit deze overstorten en uitlaten niet meer te bepalen. Natuurlijk zijn emissiebepalingen nog steeds nuttig en nodig, bijvoorbeeld om te onderzoeken of de emissie een potentieel waterkwaliteitsprobleem oplevert in het ontvangende oppervlaktewater.

Soort emissie

Belangrijk is om vast te stellen om wat voor soort emissie het gaat: meerjarige emissies of een piekemissie. Dit hangt samen met de (potentiële) waterkwaliteitsproblemen in het oppervlaktewater en de bijbehorende tijdschalen. Voor langdurige processen als eutrofiëring is de meerjarige emissie relevant. Voor acute waterkwaliteitsproblemen, zoals zuurstofdippen, is de piekemissie relevant, zie figuur A.

Figuur A. Tijdschaal en ruimtelijke schaal van waterkwaliteitsprocessen. Bron: House et al., 19931.Vergroot afbeelding

Wijze van modelleren

Voor het berekenen van emissies is het vooral belangrijk dat het model bij de lozingslocaties betrouwbare debieten en volumes berekent. De debieten en waterstanden op andere plaatsen in het stelsel hoeft u voor dit doel minder nauwkeurig te bepalen. Voor indicatieve emissieberekeningen kunt u daarom soms volstaan met een vereenvoudigd rioleringsmodel, zoals een reservoirmodel. Als een hoge mate van betrouwbaarheid nodig is, gebruikt u een volledig rioleringsmodel.

Voor langjarige emissies is het gebruikelijk om het rioleringsmodel door te rekenen met een neerslagreeks van 10 of 25 jaar, namelijk de neerslagreeks De Bilt 1955-1979 of een deel daarvan. Als inloopmodel wordt meestal het inloopmodel gebruikt dat voor het NWRW 4.3-onderzoek is uitgewerkt. 


House, M.A., Ellis, J.B., Herricks, E., Hvitved-Jacobsen, T., Seager, J., Lijklema, L., Aalderink, R.H. & Clifforde, I.T. (1993). Urban Drainage-Impacts on Receiving Water Quality. Water Sciency & Technology, 27, 117-158. 27. 10.2166/wst.1993.0293. 

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel