Geologie Nederland is hoofdzakelijk een deltagebied. Dat wil zeggen dat nagenoeg heel het land bestaat uit bodemlagen die zijn ontstaan in of nabij zoet rivierwater en/of zout zeewater. De bodemopbouw is in belangrijke mate bepaald door de (geologische) processen die in het verleden hebben plaatsgevonden. Door rivieren zijn in ondiepe zeeën met veel golfslag grovere materialen afgezet (zoals grind en zand). In diepe zeeën en kwel

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel