Validatie

Het nagaan of een model overeenkomt met de ‘echte wereld’. Voor een gegeven uit een database is dat bijvoorbeeld de vraag of de diameter van een leiding in de database klopt met de diameter van de leiding in het veld. Voor een modelsimulatie houdt dat in dat het beschreven proces qua gedrag overeenkomt met de waarneming, bijvoorbeeld dat een gesimuleerde overstorting daadwerkelijk heeft opgetreden.

Kalibratie

Het vinden van de parameterwaarden die het model in kwantitatieve zin laten overeenkomen met een in de ‘echte wereld’ waargenomen proces. Bijvoorbeeld de waarde van de parameters a en b in de Q-H-relatie Q(t) = aLH(t)b waarmee het model het debiet over de overstortdrempel als functie van de tijd zo goed mogelijk beschrijft conform de waarnemingen.

Verificatie

Het vergelijken van een model met (een set) gekalibreerde modelparameters aan een dataset die niet in de kalibratie is gebruikt.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel