Een goede eindafrekening is alleen mogelijk als de aannemer meer- en minderwerk in wederzijdse overeenstemming goed heeft gedocumenteerd. Enkele handvatten voor de verrekening vindt u bij Meer- en minderwerk bij rioolreiniging verrekenen.

Daarnaast moet de aannemer volgens de (in het plan van aanpak) afgesproken procedures hebben gewerkt en moet u de oplevering hebben gecontroleerd (zie Opleveringsinspectie na rioolreiniging). Door goed toezicht kunt u hier controle over houden. Zorg dat de inspecteur bij afwijkingen direct de toezichthouder belt en afspraken maakt over benodigde acties om de afwijkingen te verhelpen.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel