Nadat de aannemer de maatregel(en) heeft uitgevoerd, draagt hij de objecten weer aan u als beheerder over. Hier vindt u enkele algemene aandachtspunten voor de oplevering. Ook staan op deze pagina links naar onderliggende pagina's met aandachtspunten voor de oplevering van rioolreiniging.

Constructieve sterkte

Bij sommige maatregelen kan de reparatie of renovatie de constructieve functie van de oorspronkelijke riolering (deels) overnemen. Moet u de constructieve sterkte aantonen? Zorg dan voor een berekening door de adviseur, aannemer of leverancier. Sterkteberekeningen van buizen worden uitgevoerd volgens NEN 3650 Eisen voor buisleidingsystemen .
Omdat in Nederland normen voor reparatie en renovatie (anno 2019 nog) ontbreken, worden Duitse normen gebruikt. Het Duitse Arbeitsblatt DWA-A 143-2 houdt naast de sterkte van de reparatie of renovatie rekening met de reststerkte van de bestaande buis. Als de reparatie of renovatie alleen grondwaterdruk hoeft te weerstaan, kunnen de tabellen van het Duitse DWA-M 144-3 volstaan. Om de constructieve sterkte na betonreparaties of betonreinigingsmaatregelen (zoals stralen) te beoordelen, kunt u de normen en uitgangspunten voor kunstwerken gebruiken.

Kwaliteitscontrole

Voer na uitvoering van de maatregel en vóór oplevering een kwaliteitscontrole uit. Afhankelijk van de maatregel kan dat door:
  • controle op waterdichtheid door het riool tussen rioolputten vol te zetten;
  • een deel van het riool af te persen;
  • video-inspectie;
  • radarmetingen;
  • materiaalonderzoek van uitvoeringsmonsters in een laboratorium;
  • hellingshoekmeting (waar relevant).
Let erop dat bij opleveringsinspectie de maximale waterdiepte klein is (bijvoorbeeld maximaal 2% vulling), anders kunt u een te groot deel van de omtrek niet waarnemen.

Gegevensbeheer

Het is belangrijk dat uw gegevens van de riolering op orde zijn. Registreer daarom wanneer u welke maatregel hebt uitgevoerd. Wanneer is het rioleringsobject gereinigd? Wanneer is welke reparatie uitgevoerd? Houd hierbij ook rekening met bijvoorbeeld de invloed van reparaties of renovaties op de restlevensduur. Dat is belangrijk voor de strategische planningen die u onder meer maakt voor het GRP. Ook als u bijvoorbeeld na een reparatie de hele rioolstreng met een opleveringsinspectie laat controleren, is het goed om deze inspectiegegevens vast te leggen in uw rioolbeheersysteem.

Oplevering van rioolreiniging

Meer informatie

Over de oplevering vindt u ook veel informatie op de website van CROW.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel