In de rapportages van de aannemer staat reinigingsinformatie die u bij volgende projecten weer kunt gebruiken. Leg deze informatie daarom vast in uw beheersysteem. Per riool gaat het om de volgende gegevens:
  • reinigingsdatum;
  • indicatie van de hoeveelheid verwijderd materiaal;
  • eventueel verwijderde obstakels (aard en locatie);
  • ingezet personeel en materieel;
  • aantal reinigingsgangen;
  • inspectiebeelden van de opleveringscontrole.
Zo ontstaat in de loop van tijd inzicht in de locaties die gevoelig zijn voor slibafzettingen en in de aard van het verwijderde materiaal. Hiermee kunt u gerichter laten reinigen en betrouwbaarder informatie over de te verwachten vervuilingstoestand aanleveren. Op termijn levert dat een doelgerichter aanpak op.
 
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel