Controleer het voltooide werk zo snel mogelijk (maximaal enkele dagen) na de reiniging. Direct daarna is het riool immers alweer in gebruik en ontstaat opnieuw vervuiling.

Putfoto- of video-inspectie

De RAW Standaard geeft aan te controleren via spiegelen (zie RAW Standaard: regels bij oplevering rioolreiniging). Maar de voorkeur gaat uit naar steekproefsgewijze putfoto- of video-inspectie, zodat de waarnemingen ook voor later eenduidig vastliggen. De BRL K-10014 voor rioolreiniging schrijft voor welke controles u minimaal moet doen en hoe u de kwaliteit van de reiniging moet beoordelen (is van toepassing als u als opdrachtgever de BRL hebt voorgeschreven).

Inspectie beoordelen

Als opdrachtgever moet u aangeven waaraan het gereinigde en geïnspecteerde riool moet voldoen. Normaliter moet het riool vrij zijn van zand en worden alleen toestandsaspecten die passen bij een nieuw riool geaccepteerd. Als u (beperkte) hoekverdraaiingen accepteert, moet u wel beoordelen of deze niet leiden tot bijvoorbeeld lekkages.

Goed- of afkeuren

In het programma van eisen hebt u de specifieke goed- en afkeuringscriteria opgenomen. Ook staat hierin wat de aannemer binnen welke termijn moet doen als u het werk niet goedkeurt (zie ook Inhoud programma van eisen).

Resultaat volgens de norm

Een riool is schoon als tijdens de inspectie blijkt dat het voldoet aan de daarvoor gestelde normen, zoals de klassen in NEN-EN 13508 en NEN 3399 (N.B. Deze worden in 2019 geactualiseerd, de eisen die nu in klassen zijn aangegeven, zijn vanaf 2020 omschrijvingen!):
  • BBB Aangehechte afzettingen, maximaal klasse 1, de vermindering van het oppervlak van de dwarsdoorsnede kleiner of gelijk 5%;
  • BBC Bezonken afzettingen, maximaal klasse 1, de vermindering van het oppervlak van de dwarsdoorsnede kleiner of gelijk 5%;
  • BBD Binnendringen van grond, maximaal klasse 2, de vermindering van het oppervlak van de dwarsdoorsnede kleiner of gelijk 5%;
  • BBE Andere obstakels, maximaal klasse 1, de vermindering van het oppervlak van de dwarsdoorsnede kleiner of gelijk 5%;
Ook kunt u vooraf meetwaarden opgeven waaraan het resultaat moet voldoen.
Voor wortelingroei gaat u na of het riool voldoet aan de vooraf gestelde locatiespecifieke eisen.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel