Als een vgs door optimalisatie minder hemelwater en rioolvreemd water naar de rwzi gaat afvoeren, komt per definitie meer water in het oppervlaktewater terecht. Omdat ook dit relatief ‘schone’ water altijd een concentratie (vuil)stoffen bevat, belanden dus ook meer vuilstoffen vanuit het hemelwaterstelsel in het oppervlaktewater. Of dit toelaatbaar is, hangt af van het verwachte effect h

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel