Een deel van de hemelwaterstelsels van traditioneel gescheiden stelsels in Nederland is ook tijdens droog weer (deels) verdronken. Zuurstofvragende stoffen in bijvoorbeeld bezonken slib of afvalwater uit foutaansluitingen kunnen het zuurstof in het vaak stilstaande water grotendeels consumeren. Dit leidt ertoe dat het hemelwaterstelsel (deels) gevuld is met zuurstofarm water. Bij zware neerslag kan de inhoud van het stelsel in korte tijd in he

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel