Soms komt een Nederlandse gemeente in het nieuws vanwege een rattenplaag in en buiten het riool. Hoe komt u er vanaf en nog belangrijker: hoe voorkomt u zo'n plaag? (Dit artikel is gepubliceerd in RIONEDnieuws juni 2015.)

Figuur A Hoe krijg ik die rat uit het riool? (Kennis- en Adviescentrum Dierplagen)

Veel mensen beschouwen ratten als 'ongedierte': vieze beestjes die in riolen wonen. Soms komen ze vanuit de riolen naar boven en begeven ze zich op straat of in huis. Ongediertebestrijding lijkt dan de logische oplossing. Maar de inzet van knaagdierbestrijdingsmiddelen buiten gebouwen is sinds januari 2015 alleen nog als laatste redmiddel toegestaan. U moet eerst proberen het probleem op een 'groene' manier op te lossen.

Preventief: rioolbouwkundige wering

Ratten zijn slimme dieren. De alleseters kunnen goed in donkere en vochtige plekken (over)leven. Via defecte rioolbuizen en lekke aansluitingen vinden ze gemakkelijk nieuwe plekken om te nestelen. Bovendien komen ze in riolen geen natuurlijke vijanden tegen. Om problemen met ratten te voorkomen, moeten we deze dieren dus slimmer af zijn. Dat kan op een duurzame manier: door kapotte rioolbuizen te repareren en mogelijke andere toegangswegen te blokkeren. Dan wordt voedsel moeilijker bereikbaar, neemt het aantal plaatsen om rustig te nestelen af en worden uiteindelijk minder ratten geboren. En hoe minder nieuwe ratten, hoe minder kans op een plaag of andere overlast.

Figuur B Rat in riool (Kennis- en Adviescentrum Dierplagen) 

Bestrijdingsmiddelen: uiterste redmiddel

Heeft uw gemeente ondanks de preventieve maatregelen toch veel last van ratten in en buiten het riool? Dan kunt u rattenklemmen inzetten. Als hiermee de populatie niet afdoende vermindert, kunt u toepassing van rodenticiden (knaagdierbestrijdingsmiddelen) overwegen. Maar combineer deze strategie altijd met rioolbouwkundige wering, anders is het dweilen met de kraan open. Bovendien is de inzet van rodenticiden buiten gebouwen sinds januari 2015 alleen als uiterste redmiddel toegestaan. U moet dus eerst alle mogelijke weringsmaatregelen hebben getroffen en alternatieve methoden zoals de rattenklem hebben geprobeerd. Alleen als deze maatregelen geen soelaas bieden, is gebruik van rodenticiden toegestaan. Hiervoor moet u dan wel hiertoe gecertificeerde bedrijven met speciaal opgeleide personen inschakelen.

Dit artikel is een bijdrage van Albert Weijman en Nico Vonk van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) in Wageningen. Het KAD ondersteunt gemeenten, bedrijven en particulieren en informeert hen over preventieve maatregelen tegen en een duurzame aanpak van dierplagen. Voor het KAD is preventie het ultieme bestrijdingsmiddel. Stichting RIONED en het KAD werken samen als het gaat om dierplagen in relatie tot het beheer van riolering en oppervlaktewater.

Meer informatie over dierplagen en het KAD vindt u op www.kad.nl.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel