Gegevensbronnen

Anders dan in het basisrioleringsplan (BRP) onderbouwt u het functioneren van het stedelijk watersysteem niet alleen met modelberekeningen. In het Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW) gebruikt u hiervoor ook informatie uit klachten, meldingen, ervaringen en resultaten van metingen, inspecties en ander onderzoek (zie Middelen om het functioneren te beschrijven ).

Vermeld bij de beschrijving van het functioneren steeds expliciet of het gaat om het resultaat van een modelsimulatie , het resultaat van een meting of onderzoek, of om informatie uit meldingen of klachten.

Mate van detail

U bepaalt zelf hoe gedetailleerd u het functioneren beschrijft. Een gedetailleerde beschrijving biedt extra inzichten, maar kost uiteraard meer inspanning. De mate van detail hangt samen met de gestelde eisen (deel III) en de eventuele noodzakelijke maatregelen (deel IV). Als u op basis van een modelberekening concludeert dat maatregelen nodig zijn, kunt u afwegen of een bevestiging via metingen of ander onderzoek wenselijk is. Dit zal bij kostbare maatregelen eerder het geval zijn dan bij relatief kleine ingrepen.

Beschrijving functioneren

Op de volgende pagina's leest u hoe u het functioneren per deelsysteem beschrijft:

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel