Plaats van oppervlaktewatersysteem in het SSW Het peilbeheer in het oppervlaktewatersysteem is de taak van de waterbeheerder en valt doorgaans niet onder de gemeentelijke watertaken Gemeenten hebben op grond van de Wet milieubeheer (Wm) een zorgplicht v

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel