Om het functioneren van het stedelijk watersysteem te kunnen begrijpen, moet u weten waar deelsystemen, voorzieningen en objecten zich bevinden en hoe het systeem op hoofdlijnen werkt. Waar stroomt het water heen? Welke essentiële verbindingen zijn er of ontbreken? Vindt afvoer onder vrij verval plaats of via pompen/gemalen?

Om het stedelijk watersysteem als geheel te beschrijven, brengt u het volgende in beeld:

  • de gebiedsgrenzen (geografisch);
  • de systeemgrenzen van de deelsystemen: stelsels , zuiveringskring, oppervlaktewaterpeilgebieden en grondwater;
  • de verschillende bemalings- en stuwgebieden;
  • interacties tussen deze gebieden en met het stedelijk watersysteem;
  • grootschalige ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening, zoals in- en uitbreidingen.
Figuur A Voorbeeld stroomschemaVergroot afbeelding

Afvoerschema en kenmerkenbladen

Het Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW) moet minimaal een afvoerschema bevatten dat duidelijk aangeeft hoe het water door het systeem stroomt en welke bestemming het heeft (transportsysteem, oppervlaktewater, bodem). Figuur A geeft een voorbeeld van zo’n stroomschema van bemalingsgebieden als 'platte' kaart. Daarnaast kunt u in een SSW kenmerkenbladen opnemen. Deze bladen bieden snel overzicht van de samenhang tussen gebieden en het aanbod bij de rwzi.

Systeemoverzicht in GIS

Qua presentatievorm is inmiddels veel meer mogelijk dan 'platte' kaarten, zoals een op GIS -gebaseerde gelaagde (en interactieve) presentatie. Deze vorm biedt grote voordelen voor de toegankelijkheid en de bruikbaarheid van de informatie in het SSW (zie Toepassing van GIS voor het SSW).

Objectinformatie

Van de objecten neemt u ten minste een overzicht op van locaties en kenmerken van alle gemalen, peilregulerende elementen (zoals stuwen) en lozingspunten. Ook hier kan een GIS-gebaseerd overzicht met lagen zeer handig zijn.

Het is ondoenlijk om gedetailleerde informatie als leeftijdsopbouw, kwaliteit, beheerkaarten en details over objecten in het SSW op te nemen. Dergelijke informatie moet op elk gewenst moment met een druk op de knop uit de rioolbeheersoftware te halen zijn. Wél moet u in het SSW de bron en de kwaliteit van de gebruikte informatie opnemen (zie het kennisbankonderdeel Gegevensbeheer).

Bestaande en nieuwe systemen

In de systeembeschrijving van het SSW legt u de bestaande deelsystemen binnen het plangebied vast. Leg ook duidelijk de uitbreidingen vast die zijn voorzien voor de duur van de planperiode. De mate van detail waarin u deze nieuwe deelsystemen beschrijft, hangt af van de informatie waarover u op dat moment beschikt.

Onderdelen stedelijk watersysteem

Op de volgende pagina's vindt u informatie over hoe u de verschillende deelsystemen beschrijft: 

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel