Toetsing aan andere plannen

U toetst het concept-SSW aan de randvoorwaarden en uitgangspunten die volgen uit andere plannen, zoals:

  • het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) ;
  • het waterplan;
  • de omgevingsvisie, het omgevingsprogramma en het omgevingsplan;
  • het bestemmingsplan;
  • eventuele OAS'en.

Denk hierbij niet alleen aan vastgestelde documenten, maar ook aan documenten die in voorbereiding zijn.

Toetsing rapportage

Een SSW moet u zodanig rapporteren dat:

  • duidelijk is welke uitgangspunten u hebt gehanteerd en dat de herkomst hiervan toetsbaar is;
  • duidelijk is welke hulpmiddelen u bij de totstandkoming hebt gebruikt. Denk aan modelleringssoftware waarvan u naam en versienummer moet vermelden;
  • de lezer aan de hand van de gegevens eenvoudig de juistheid van resultaten en de consistentie van het plan kan controleren;
  • derden voor hen relevante informatie eenduidig uit het plan kunnen halen. Denk aan de gegevens over gemaalcapaciteiten, aanbod van stedelijk afvalwater en lozingspunten van riool- en drainagesystemen.

Over de rapportage van hydraulische modelsimulaties vindt u meer informatie in het kennisbankonderdeel Modelleren hydraulisch functioneren.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel