Communicatie is een proces van sociale interactie waarin een zender (z) via een medium met een bepaalde bedoeling (bewust of onbewust) informatie geeft aan een ontvanger (o) die deze verwerkt. Communiceren gaat dus om: informatie verzenden, informatie ontvangen en reageren op informatie. Voor goede communicatie moet u zich inleven in de andere persoon of groep. Elke situatie en doelgroep hebben unieke kenmerken. Daarom is er geen vast receptenboek voor effectief communiceren, de praktijk is de beste leerschool. Zeker bij grote projecten kunt u het best planmatig te werk gaan, waarbij u voldoende tijd neemt om de doelgroep te verkennen en met uw collega's af te stemmen. Alleen dan kunt u een eenduidige boodschap overbrengen of adequaat reageren op onverwachte vragen.

Overheidscommunicatie is wettelijk verplicht. Volgens de Grondwet en de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) heeft de burger recht op informatie van de overheid. Burgers kunnen informatie vragen van de overheid, meedenken, hun mening geven of een klacht uiten. Via overheidscommunicatie kan de gemeente onder andere uitleggen hoe de overheid werkt besluitvormingsprocessen toelichten, nieuw beleid aankondigen en burgers betrekken in verschillende fasen van het beleidsvormingsproces. Een belangrijk element van de nieuwe Omgevingswet is de participatie van burgers en bedrijven bij besluitvorming over plannen, visies en projecten (participatie). Op grond van de Omgevingswet moet uw gemeente bij het vaststellen van een omgevingsvisie, omgevingsplan, programma of projectbesluit aangeven hoe zij participatie heeft ingericht.

Wezenlijk onderdeel van uw werkproces

Werken aan stedelijk water betekent ook werken met mensen, zowel extern (met bewoners, bedrijven en eventueel andere partijen) als intern (met collega's van andere afdelingen). Werken met mensen lukt beter als ze begrijpen wat de bedoeling is en als ze weten wat ze te wachten staat. Daarvoor is goede communicatie onontbeerlijk. Als u goed nadenkt over wat en wanneer mensen iets willen weten, voorkomt u onnodige klachten bij werkzaamheden en een verkeerd gebruik van de riolering en de openbare ruimte. Bovendien verhoogt u de kans op medewerking. Communicatie helpt u om doelen te realiseren. Het is een wezenlijk onderdeel van uw werkproces, waarvoor de gemeente tijd en geld moet vrijmaken.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel