Welk communicatiemiddel u inzet, hangt af van de boodschap en de doelgroep. Zo heeft het weinig zin om ouderen via sociale media te benaderen, omdat zij die veel minder gebruiken dan jongeren. Het effectiefste medium of de effectiefste methode bestaat niet. Om een zorgvuldige keuze te kunnen maken, moet u de voor- en nadelen van de middelen kennen. Hier vindt u een overzicht van veelgebruikte communicatiemiddelen en in welke situatie u die het best kunt toepassen. Op de onderliggende pagina's vindt u per middel een korte beschrijving, de voor- en nadelen, tips voor de toepassing en voorbeelden.

Welk communicatiemiddel is het meest geschikt voor welke situatie? Tabel A geeft een overzicht van in te zetten communicatiemiddelen per situatie. Afhankelijk van het beschikbare budget en de personele bezetting kunt u een keuze maken. Bij Voorbeeldmateriaal vindt u diverse praktijkvoorbeelden van publiekscommunicatie.
 

Tabel A Overzicht communicatiemiddel per situatie

Situatie

Communicatiemiddel

Maatschappelijke initiatieven
Gedrag beïnvloeden
Planvorming bij grote, ingrijpende projecten
Onverwachte en/of moeilijke situaties
Werkzaamheden in de openbare ruimte
Melding of klacht over hinder/overlast

Kosten en effectiviteit

De kosten voor een in te zetten communicatiemiddel zijn erg afhankelijk van de uitvoering: wel of geen (externe) tekstschrijver, wel of geen (externe) vormgever, wel of geen full color, oplage, soort papier, advertentietarieven, et cetera. In algemene zin valt hierover weinig te zeggen. Hoe meer wensen, hoe duurder het wordt. Belangrijk is dat u bij elke uitgave denkt in termen van kosten per effectief te bereiken bewoner. Het effect van een goedkope folder die de aandacht niet trekt, kan weleens veel duurder zijn dan een dure folder die wel de gewenste aandacht krijgt. Kijk of er al middelen zijn waarbij u kunt aansluiten. Zo kunt u kosten besparen en aparte boodschappen bundelen of samenvatten tot één boodschap.

Beschrijving per middel

Op de onderliggende pagina's vindt u per middel een korte beschrijving, de voor- en nadelen, tips en voorbeelden.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel