Op verschillende plekken in de organisatie is er interactie met belanghebbenden. Op al die plekken moet een vorm van belanghebbendenmanagement plaatsvinden. Iedereen moet zich ervan bewust zijn waar de organisatie voor staat en hoe anderen daarop invloed hebben.  De belanghebbenden De assets van de organisatie functioneren in een omgeving met personen, organisaties en/ of belangengroepen die positief of negatief invloed

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel