Doordat bebouwd gebieden meer verhard zijn, is de afvoerpiek bij een bepaalde neerslag hoger dan in een landelijke omgeving. Daarnaast zorgt de riolering in stedelijk gebied voor een snellere afvoer. De belangrijkste functie van het oppervlaktewater in bebouwd gebied is overtollige neerslag bergen en afvoeren. De waterbeheerder stelt eisen aan de maximum hemelwaterafvoer vanuit een gebied. Het streven is om de afv

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel