Bij de voorbereiding op de aanleg van riolering moet u er rekening mee houden dat op het traject bodemverontreinigingen kunnen voorkomen. Als tijdens de werkzaamheden blijkt dat de bodem verontreinigd is, kan de aanleg aanzienlijke vertraging oplopen en tot veel hogere kosten leiden. Stel dus vóór de aanleg van riolering de bodemkwaliteit op het traject vast om verrassingen te voorkomen.  Me

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel